Huurvoorwaarden

VZW Parochiale Werken Ourodenberg

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Art. 1: De huurder neemt steeds vooraf kennis van de staat waarin het gebouw en de inboedel zich bevinden en is in alle gevallen aansprakelijk voor het gebruik ervan. De huurder is verantwoordelijk voor de zaal en de inboedel vanaf het moment dat hij de sleutel ontvangt tot hij deze terugbrengt. Hij is verantwoordelijk voor de schade die toegebracht is aan de zaal en de inboedel tijdens de verhuurtermijn, uitgezonderd in geval van overmacht. Zie ook artikel 7.

Art. 2 : Het is niet nodig dat de huurder een eigen brandverzekering afsluit, aangezien de polis van de VZW (KBC/Fidea polisnr K3031/00.618344) er in voorziet dat de verzekeringsmaatschappij afstand doet van verhaal t.a.v. derden.

Art. 3: De aan de zaal verbonden brouwer is Pelgrims nv Wanneer in de zaal drank aangeboden wordt, is men verplicht zelf brouwer Pelgrims te contacteren en afspraken met hem te maken. Men kan gratis gebruik maken van de tapinstallatie. Contactadres brouwer: Pelgrims nv, Lindekensstraat 21, 3200 Aarschot – 016/56.21.38.

Art. 4: De huurder is verplicht de zaal uit te borstelen. Er is poetsgerief ter beschikking. Dit poetsgerief dient na gebruik op een ordentelijke wijze terug op zijn plaats gezet te worden. Zie ook artikel 10. De kosten voor het poetsen van de zalen zijn inbegrepen in de huurprijs.

Art. 5: Bij het verlaten van de zaal zet de huurder alles terug op zijn plaats, zie ook artikel 10.

Art. 6: Kosten:

 

A. De huurprijzen

De huurprijzen bedragen, per verhuring van maximum 1 kalenderdag (uiterlijk om 4u ontruimd) en met de mogelijkheid om gebruik te maken van glazen en alle eet- en kookgerei (zie ook inventaris en artikel 7):

lokaal prijs
vergaderzaaltje € 30
cafetaria € 175
keuken € 75
kerkgedeelte € 175
tussenruimte € 50
cafetaria voor vergadering € 50
koffietafel begrafenis € 150

B. Energieprijzen (schrappen als niet van toepassing)
De meterstanden worden genoteerd voor en na de activiteit.

C. Allerlei kosten (schrappen als niet van toepassing)

 • Materiaal, poetsen, boetes wegens niet nakomen van de overeenkomst, schade , ….  (zie art 7)
 • brandverzekering : € 5
 • billijke vergoeding : € 15 per dag indien muziek
 • onkosten huisvuil : € 5 per achtergelaten vuilzak of doos.

 

Art.7: De in art 6.C genoemde kosten zullen worden aangegeven op het bijgevoegd blad “rekening”.

 • Wanneer glazen en delen van het eetservies stuk of verloren zijn, wordt een vergoeding van € 1,25 per stuk aangerekend.
 • Elke inbreuk op artikel 10 zal worden beboet, met € 10 per inbreuk.
 • De herstelling van de schadegevallen zal door de huurder vergoed worden aan de gangbare herstellingskost ; de verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer een defect of schadegeval optreedt tijdens de overeengekomen gebruiksperiode dat te wijten is aan normale slijtage.

 

Art. 8: Het is verboden:

 • kaarsen te laten branden;
 • versieringen aan te brengen die niet brandveilig zijn;
 • te roken in het ganse gebouw ; een asbak is voorzien aan de hoofdingang.
 • Zodanig geluid te maken dat de geluidsnorm van 85 dB niet overschreden wordt. Naast de geluidsnormen voor de muziekactiviteiten zelf, zijn er ook normen voor de omgeving rond de muziekactiviteit met de bedoeling overlast te beperken. De volledige regelgeving over muziekactiviteiten is opgenomen in hoofdstuk 4.5, 5.32 en 6.7 van de Vlaamse milieureglementering (VLAREM), meer info op http:// www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving.

 

Art. 9: Annulatie:

 • tot 7 dagen voor de activiteit: verlies van volledige huurprijs
 • van 8 tot 21 dagen voor de activiteit: verlies van 10% van de volledige huurprijs
 • vanaf 21 of meer dagen voor de activiteit: € 10 administratiekosten

 

Art. 10: De huurder verbindt zich ertoe de zaal ordentelijk achter te laten na zijn activiteit en neemt volgende punten in acht :

 • Afkuisen, opruimen en stapelen van tafels en stoelen (zie pictogrammen in zaal);
 • Vuilnisbakjes in de toiletten leegmaken ;
 • Vuilniszakken en alle andere afval meenemen ;
 • Alle gebroken voorwerpen in de box in de keuken achterlaten ;
 • Alle poetsgerief op zijn plaats zetten ;
 • Alle versieringen en affiches te verwijderen, inclusief kleefresten ;
 • Alle keukengerei afwassen en terug op hun plaats zetten ;
 • Alle gebruikte lokalen uitborstelen ;
 • Keuken, keukenvloer en afwasmachine grondig reinigen.

 

Art. 11: SABAM
De Sabambijdrage moet indien nodig door de huurder worden betaald aan SABAM HOOFDZETEL Aarlenstraat 75-77  bus 2  104 Brussel – 02/2868478 en 02/2868377.

 

Art. 12 : Veiligheid

 • De huurder is tijdens de gebruiksperiode verantwoordelijk voor het bieden van eerste hulp bij ongevallen. De huurder zal indien nodig de hulpdiensten waarschuwen.
 • De huurder is verplicht te zorgen dat er een verantwoordelijke is aangeduid met een volledig opgeladen gsm-toestel tijdens de activiteit, om eventueel de hulpdiensten te kunnen waarschuwen.
 • De huurder is verantwoordelijk voor de vrije doorgang naar blustoestellen, nooduitgangen en nutsvoorzieningen.
 • Het maximum aantal personen dat tegelijkertijd in de gebouwen mag aanwezig zijn, bedraagt :
 1. Voor het Centrum min kerkgedeelte en tussenruimte : 60 personen (indien enkel de toegangsdeur aan de zijde Herseltsesteenweg niet afgesloten is)
 2. Voor het Centrum min het kerkgedeelte : 240 personen (enkel indien de toegangen aan zijde Herseltsesteenweg en aan de weekkapel niet afgesloten zijn)
 3. Voor het volledige Centrum : 320 personen (enkel indien de drie toegangsdeuren niet afgesloten zijn).

Art. 13 : Algemeen

 • Beide tussenwanden mogen niet geopend zijn of worden op zaterdagavond tussen 18.00 u en 20.00 u omwille van de eucharistieviering in het kerkgedeelte. Tijdens deze periode moet ook absolute stilte gerespecteerd worden in de tussenruimte.
 • Het is de huurder verboden zelf de tussenwanden te openen of te sluiten.
 • De gevolmachtigde van het Centrum kan steeds controle uitoefenen op de naleving van het contract.
 • Alle andere zaken die niet in dit contract zijn opgenomen, worden beslist door de VZW Parochiale Werken Ourodenberg.

Wat wordt er verwacht van de huurder na de activiteit  ?   

 1. Stoelen
  Eventueel reinigen, stapelen per 8 (20 stapels) ; enkel verplaatsen met de steekwagen.
 1. Tafels
  Reinigen, stapelen per 8 (5 karren).
 1. Koelcellen
  Uitschakelen, leegmaken en reinigen en laten open staan.
 1. Toog
  Schoonmaken.
 1. Dranken
  Alles stapelen in de inkomhal.
 1. Gebruikte ruimten
  Uitborstelen (materiaal voorzien in de kelder), opruimen van afval in eigen vuilniszakken én ook meenemen.
 1. Geleende keukenmaterialen
  Porselein en bestek in de keuken op de juiste plaats wegbergen. Beschadigd materiaal op het keukenaanrecht in de daarvoor bestemde box achterlaten.
 1. Lichten, deuren en verwarming
  In alle gebruikte ruimtes de lichten doven, ook de buitenverlichting;
  controleer of alle deuren gesloten zijn ;
  zet de verwarming weer uit, via de thermostaat.
 1. Keuken en afwaslokaal
  Alles grondig reinigen, ook de vloer en onder de kasten;
  de dampkap uitschakelen;
  het frituurvet meenemen en friteuse reinigen;
  de afwasmachine reinigen zoals voorgeschreven.
 1. Allerlei

Wij houden ervan om alle materialen schoon te houden en deze ook schoon aan u te kunnen uitlenen. Indien u ergens materialen (vb kopjes of borden) tegenkomt, die niet schoon zijn achtergelaten door de vorige gebruiker, gelieve deze dan op het keukenaanrecht te laten staan, en een verantwoordelijke hiervan te verwittigen, zodat deze niet als boete aan u zullen doorgerekend worden.